Regionale vormingsavonden Jeugdwerk voor allen

In oktober en november gaat Jeugdwerk voor Allen van start met een reeks boeiende vormingen.  Je kan er kiezen tussen verschillende vormingen. De sessies worden gratis aangeboden.

Hieronder doen we het aanbod per regio uit de doeken. Momenteel vind je hier enkel de informatie van Oost en West Vlaanderen terug. Van zodra de sessies van Limburg, Vlaams Brabant en Antwerpen gekend zijn kan je de informatie hier ook terug vinden. 

OOST- VLAANDEREN

Praktisch:

 • 2 oktober
 • Casa Rosa: Kammerstraat 22, Gent
 • Sessies voor professioneel jeugdwerk: van 14h30 tot 17h30
 • Sessies voor vrijwillig jeugdwerk: van 19 uur tot 21 uur
 • Mogelijkheid om iets te eten rond 18 uur

Sessies voor professioneel jeugdwerk

Diversiteit op de werkvloer (Niet meer mogelijk om in te schrijven - Sessie volzet)

“FUSION TEAMS” staat voor de diversiteit op de werkvloer in het jeugdwelzijnswerk en wat dat in de concrete praktijk allemaal inhoudt en met zich meebrengt. Binnen het jeugdwelzijnswerk is er een sterke doorstroom vanuit de doelgroep naar de werkvloer, met complementaire teams als resultaat.

Tijdens de inspiratiesessie laten we je kennis maken met de sector van het jeugdwelzijnswerk, en schetsen we het profiel van de teams binnen de werkingen. Verder concretiseren we de HR praktijk in die werkingen aan de hand van de volgende thema’s: werving en instroom, coaching en teamwerk, doorstroom en uitstroom.

De inspiratie sessie is bedoeld

 • Om de troef van de sector inzake aanwezige diversiteit in beeld te brengen.
 • De visie van en op Fusion Teams mee te geven.
 • Om goede praktijken uit verschillende werkingen te illustreren.
 • Alsook om de uitdagingen voor de toekomst te benoemen.

Hierover wisselen we uit, aan de hand van de vragen en eigen praktijkvoorbeelden van de deelnemers.

 • Sessiegever: Uit de marge
 • Van 15h15 tot 17h30
De genderneutrale organisatie

Kinderen en jongeren worden nog steeds in hun ontwikkeling vaak onbewust aangemoedigd om zich te spiegelen aan genderstereotiepen. Zonder het vaak te beseffen kunnen jeugdwerkers dankzij enkele simpele aanpassingen hun eigen werking meer neutraal en inclusiever maken, om op die manier een kind écht te benaderen vanuit hun eigen identiteit, voorkeuren, talenten en overtuigingen. In deze vorming wordt je in een sneltrein meegenomen door de belangrijkste termen van de LGBT+ gemeenschap. Je komt meer te weten over de drempels die privileges met zich mee brengen, hoe deze verweven zijn in jouw organisatie én hoe we deze weg kunnen werken. Jongens wat wordt dit interessant! (of zeg ik daar wat fout?)

 • Sessiegever: Wel Jong Niet Hetero
 • Van 14h30 tot 17h30
Over de grens

Ben je actief met kinderen/jongeren die weleens over de grens gaan? Dan is deze vorming vast iets voor jou. Wat doen we wanneer de grens van het toelaatbare wordt overtreden? Hoe dien je jou op te stellen als begeleider? Hoe benader je mensen in agressie en hoe kan je het conflict neutraliseren? Daarnaast krijg je onmisbare ‘tools’ aangereikt om van die vervelende momenten leermomenten te maken. Zo wordt elke aanwezige spanning een kans.

 • Sessiegever: Groep intro
 • Van 14h30 tot 17h30

Schrijf je graag in voor één van deze sessies, dit kan via het inschrijfformulier

Sessies voor vrijwillig jeugdwerk

Basisvorming Psychische kwetsbaarheid 

Vaak rust er nog een taboe op psychisch welzijn. In deze workshop doorbreken we dit taboe samen met de groep. Na een inleefoefening staan we stil bij wat je als jeugdwerker concreet kan doen wanneer je merkt dat een jongere niet goed in zijn/haar vel zit, botst op problemen of kampt met psychische moeilijkheden. Casussen, vragen en het bewaken van je eigen grenzen als jeugdwerker komen aan bod.

 • Sessiegever: CGG-Eclips Suïcidepreventiewerking
 • Deze sessie richt zich op ervaren vrijwilligers
De genderbende(r) (Niet meer mogelijk om in te schrijven)

LGBTQuoi? Heteronormatiewie? Privileghé? Als krak in het jeugdwerk kies jij ervoor om voor kinderen de beste tijd van hun leven te organiseren. Wie zijn al deze kinderen? En is je begeleidingsstijl daadwerkelijk toegankelijk voor ieder kind? Onze samenleving, taal en houding is zonder we het vaak beseffen erg heteronormatief en genderstereotiep. In deze workshop nemen we je mee langs de belangrijkste begrippen rond gender en seksuele diversiteit en gaan we actief aan de slag met je eigen begeleidingshouding. Ben jij je bewust van je eigen genderstereotypen en heteronormen? Hoe spreek je inclusief over seksualiteit? Op welke manier werk je als animator vanuit het kind ipv het geslacht? Wij dompelen je onder in een genderneutrale speeltuin en gaan msamen op zoek naar de rol die jij kan opnemen als begeleider van alle kinderen. 

 • Sessiegever: Wel Jong Niet Hetero
 • Deze sessie richt zich op alle vrijwilligers
Conflict? Altijd een nieuwe kans!

We staan stil bij mogelijke manieren om te kijken naar en om te gaan met spanningen en conflicten in een groep. Geen doorgedreven opleiding voor kenners, wel een inzage in hoe vzw Lejo omgaat met spanningen tijdens activiteiten : kampen, WE-activiteiten, lounges, vormingen.

Wat gaat aan een uitbarsting vooraf ? Wie van de groep zou hierin welk aandeel kunnen hebben ? Bespreek je het op het moment zelf of wacht je af en smeed je het ijzer als het koud is ? Individueel gesprek of groepsmoment ? Geen pasklare antwoorden, wel een aanzet tot nadenken over je eigen mogelijkheden om dit toe te passen.

 • Sessiegever: Vzw Lejo
 • Deze sessie richt zich op beginnende vrijwilligers

Schrijf je graag in voor één van deze sessies, dit kan via het inschrijfformulier

West- Vlaanderen

Praktisch:

 • 18 oktober
 • Sint Lodewijkscollege: Magdalenastraat 30, 8200 Sint Andries Brugge
 • Sessies gaan van start om 19 uur en eindigen om 21 uur. 
 • Vanaf 18 uur is er de mogelijkheid iets te eten, na de sessie kan je nog wat nakaarten met een drankje. 

Sessies: 

Basisvorming Pychisch welzijn (Niet meer mogelijk om in te schrijven)

Vaak rust er nog een taboe op psychisch welzijn. In deze workshop doorbreken we dit taboe samen met de groep. Na een inleefoefening staan we stil bij wat je als jeugdwerker concreet kan doen wanneer je merkt dat een jongere niet goed in zijn/haar vel zit, botst op problemen of kampt met psychische moeilijkheden. Casussen, vragen en het bewaken van je eigen grenzen als jeugdwerker komen aan bod.

 • Sessiegever:  Suïcidepreventiewerking West-Vlaanderen
 • Deze sessie richt zich op ervaren vrijwilligers.
De genderbende(r) (Niet meer mogelijk om in te schrijven)

LGBTQuoi? Heteronormatiewie? Privileghé? Als krak in het jeugdwerk kies jij ervoor om voor kinderen de beste tijd van hun leven te organiseren. Wie zijn al deze kinderen? En is je begeleidingsstijl daadwerkelijk toegankelijk voor ieder kind? Onze samenleving, taal en houding is zonder we het vaak beseffen erg heteronormatief en genderstereotiep. In deze workshop nemen we je mee langs de belangrijkste begrippen rond gender en seksuele diversiteit en gaan we actief aan de slag met je eigen begeleidingshouding. Ben jij je bewust van je eigen genderstereotypen en heteronormen? Hoe spreek je inclusief over seksualiteit? Op welke manier werk je als animator vanuit het kind ipv het geslacht? Wij dompelen je onder in een genderneutrale speeltuin en gaan msamen op zoek naar de rol die jij kan opnemen als begeleider van alle kinderen. 

 • Sessiegever: Wel Jong Niet Hetero
 • Deze sessie richt zich op alle vrijwilligers
Spelen aanpassen (Niet meer mogelijk om in te schrijven)

Kinderen met en zonder beperking in éénzelfde werking, plezier verzekerd! Hoewel kleine aanpassingen er kunnen voor zorgen dat iedereen kan meespelen, krijgen kinderen met een beperking vaak een 'speciale rol' in een spel (denk maar aan scheidsrechter in een voetbalmatch). In de sessie spelen aanpassen komen we meer te weten over kleine aanpassingen die ervoor zorgen dat alle kinderen de mogelijkheid hebben om samen te spelen. 

 • Sessiegever: Vzw Oranje, Vrijetijdspunt
 • Je hoeft niet veel ervaring te hebben in het jeugdwerk om deze sessie te volgen.

Schrijf je graag in voor 1 van deze sessies dan kan dit via dit inschrijfformulier

Limburg

Praktisch:

 • Dinsdag 30 oktober
 • Locatie: Hostel H, jeugdherberg Hasselt, Spoorwegstraat 80 3500 Hasselt
 • Inschrijven is mogelijk tot 23 oktober

Programma:

 • 12 uur tot 13h30: Onthaal + middageten
 • 13h30 tot 15 uur: Eerste sessieblok, voor professioneel jeugdwerk
 • 15h30 tot 17 uur: Tweede sessieblok, voor professioneel jeugdwerk
 • 17 uur tot 18h30: Avondmaal
 • 18h30 tot 20 uur: Derde sessieblok, voor vrijwillig jeugdwerk
Sessies voor professioneel jeugdwerk van 13h30 tot 15 uur:
Suïcidepreventie in het jeugdwerk

Welke jongeren zijn kwetsbaar voor suïcidaliteit? Kunnen we op voorhand signalen opvangen? En wat kunnen we dan als jeugdwerker doen? Waar kunnen jongeren terecht die het moeilijk hebben? En hoe ver reikt onze rol als jeugdwerker? Deze workshop probeert op een interactieve manier een antwoord te bieden op deze vragen.

 • Sessiegever:  CGG, Anneleen Depaire
Outreachend werken 

Rondhangen is een normaal fenomeen bij jongeren, maar niet iedereen ziet dit zo. Vaak ziet men alleen de overlast en is dit ook het enige waar iets mee/tegen gedaan wordt. Hoe kan je als jeugddienst of jeugdwerking een positief beleid opzetten voor rondhangende jongeren. Wat zijn de do's en don'ts en hoe begin je aan een beleid met en voor rondhangende jongeren. Kernboodschap is : praat niet over maar met jongeren!

 • Sessiegever: LISS, Erik Vreven
Referentiekaders

In deze vorming gaan wij dieper in op de basishouding als jeugdwerker: een zeker bewustzijn van je eigen referentiekader, en wat dat precies inhoudt en/of hoe het verschilt met anderen in de samenleving, in je omgeving en in de werking. Bepaalde kinderen en jongeren die wij bereiken hebben een eerder negatieve maatschappelijke loopbaan en of zijn vaak met heel wat opgelegde beperkingen geconfronteerd. We staan stil bij hoe wij naar deze maatschappelijke factoren kijken, hoe wij met beperkingen omgaan, en hoe anderen dat misschien anders doen vertrekkende vanuit een ander referentiekader. Hier maken we de brug naar hoe je als werking kan inzetten op meer laagdrempelig en toegankelijk werken voor diverse doelgroepen.  

 • Sessiegever: Uit de marge, Murat Badurlu

Schrijf je graag in voor 1 van deze sessies dan kan dit via dit inschrijfformulier.

Sessies voor professioneel jeugdwerk van 15h30 tot 17 uur:

Anderstalige nieuwkomers

In deze workshop vertrekken we vanuit een kort educatief filmpje over anderstalige nieuwkomers, jongeren in je sportclub of jeugdbeweging.  Het doel van de workshop is om je te inspireren en tools aan te reiken om het debat en visiebepaling i.v.m. anderstalige nieuwkomers in je eigen werking aan te gaan.

 • Sessiegever: Groep Intro
Superdiversiteit 

De samenleving draait snel. Niet alleen hebben jongeren meer en meer keuzes te maken. Ook de diversiteit binnen onze samenleving verandert snel. Culturen ontmoeten elkaar en botsen soms ook. 
Hoe leven we samen in superdiversiteit? Hoe kunnen we de kansen van superdiversiteit beter tot zijn recht laten komen en vermijden we valkuilen? 
Tijdens deze workshop gaan we met jullie aan de slag en komen we tot concrete actiepunten om binnen jullie vereniging en sportclubs stappen te zetten naar een superdivers publiek.

 • Sessiegever: Arktos, Koen Derickx
Kansarmoedespel (opgelet, deze sessie duurt tot 17h30)

Hoe komt kansarmoede voor in de praktijk? Als je hier een vraag op wilt, is deze vorming zeker iets voor jou. Op een speelse manier krijg je inzicht in de doelgroep en de problematiek, zodat je ook kan reflecteren op je eigen houding en die van jouw organisatie ten opzichte van de problematiek.

 • Sessiegever: VDS, Nele Merlier

Schrijf je graag in voor 1 van deze sessies dan kan dit via dit inschrijfformulier.

Sessies voor vrijwillig jeugdwerk van 18h30 tot 20 uur

Suïcidepreventie in het jeugdwerk

Welke jongeren zijn kwetsbaar voor suïcidaliteit? Kunnen we op voorhand signalen opvangen? En wat kunnen we dan als jeugdwerker doen? Waar kunnen jongeren terecht die het moeilijk hebben? En hoe ver reikt onze rol als jeugdwerker? Deze workshop probeert op een interactieve manier een antwoord te bieden op deze vragen.

 • Sessiegever: CGG, Anneleen Depaire 
Inclusie 

Iedereen is welkom! Elk kind wil een spetterende vakantie. Ook kinderen met een extra zorgbehoefte hebben recht op een plekje op elk speelplein. Tijdens de vorming reflecteren we over inclusie in het jeugdwerk en de noden van kinderen met een extra zorgbehoefte. Er is ruimte om verschillende situaties uit jullie werking te bespreken. 
We hebben een koffer vol materiaal, spelletjes, hulpmiddelen die kunnen inspireren en hulp bieden aan kinderen en begeleiding.

 • Sessiegever: De Regenboog, Bram Verstraeten
Grensoverschrijdend gedrag

Je krijgt er altijd mee te maken als je met kinderen werkt: gedrag dat over je grenzen gaat.  Of het nu gaat over onderlinge conflicten of een bozige bui, iedereen gaat er anders mee om. We bekijken in deze vorming op interactieve wijze wat voor jou storend gedrag is en hoe je ermee kan omgaan.  We maken daarbij ook de link naar kinderen in maatschappelijk kwetsbare situaties.

 • Sessiegever: Uit de marge, Liesbeth Keunen

Schrijf je graag in voor 1 van deze sessies dan kan dit via dit inschrijfformulier.