Wat is Jeugdwerk Voor Allen?

Wie zijn we?

Jeugdwerk Voor Allen, kortweg JWVA, is een unieke netwerkorganisatie in Vlaanderen, met een link naar het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Samen met onze partners willen wij dat kinderen en jongeren met een beperking en/of in maatschappelijk kwetsbare situaties zoveel mogelijk kunnen deelnemen aan het jeugdwerk.
Het netwerk bestaat dan ook uit diverse organisaties die werken met kinderen en jongeren die zich in een maatschappelijk kwetsbare situatie bevinden en/of een beperking hebben.

Dit vraaggestuurd netwerk wordt betoelaagd en gecoördineerd door het Departement Cultuur, Jeugd en Media. De Vlaamse Dienst Speelpleinwerk en vzw Oranje zijn Vlaamse partners in de realisatie van dit project. 

Op regionaal niveau organiseert Jeugdwerk Voor Allen regionale netwerktafels. De regionale netwerken bestaan uit diverse organisaties en individuen met expertise rond diversiteit en jeugdwerk. 

Om de kloof te verkleinen tussen jeugdwerk en kwetsbare doelgroepen, stellen wij graag onze kennis en expertise ter beschikking. Op deze site vind je onze ondersteuningsmogelijkheden, vormingen, tips en tricks,  publicaties en nog zoveel meer!