Onderzoek invloed subsidiereglementen op toegankelijkheid lokaal jeugdwerk

Lokale besturen hebben vanaf 2014 meer vrijheid om hun eigen lokaal beleid vorm te geven. Door het afschaffen van de sectorale plannen én de integratie ervan in hun lokale meerjarenplanning, dalen de planlasten maar ook de inhoudelijke impulsen vanuit Vlaanderen. Het bestuurlijk landschap is met andere woorden veranderd, en met het volledig afbouwen van het jeugdbeleid van het provinciebestuur vanaf 2018, zijn er nog veranderingen op til.

Voor ‘Jeugdwerk voor allen’ (JWVA), was het moment gekomen om een scherper zicht te krijgen op hoe gemeenten in hun jeugdwerkbeleid omgaan met kansengroepen. 

Klik hier om een verslag van het onderzoek te  bekijken en downloaden: